top of page

מערכת שעות יולי-ספטמבר 2020

Screen Shot 2020-06-02 at 22.59.31.png

שיעורים במהלך השנה (אוקטובר-יוני):

רמה 1 - שיעור למתחילים, ישתנה במהלך השנה מ-75 ד׳ ל-90 ד׳ בהתאם להתקדמות בתוכנית הלימודים

רמה 2 - שנה שנייה של תרגול

רמה 3 - שנה שלישית של תרגול

רמה 4 ומעלה - בהתאמה אישית בתיאום עם אינגה.

טיפולי פרטני - עבודה טיפולית עם תוכנית תרגול אישית, בתיאום עם אינגה. 

טיפולי א׳ + ה׳ - עבודה טיפולית לפי סוג הבעיות :ברכיים, גב, צוואר. ייפתח לפי מספר הנרשמים.

שיעור כללי (1-2-3) - שיעורים כלליים המהווים ״תוסף תזונה״ חיוני לתרגול בשיעורים הרגילים, מיועדים להסרת מכשולים בעזרת תרגול ממוקד יותר. מתאים ומומלץ גם למי שיש לו רגישויות, כאבים ובעיות בריאותיות קלות וחוסר נוחות כללי בגוף.

"If you want comfort you should give up learning; If you desire to acquire learning you should abandon comfort. How can a person who wants comfort acquire learning? and how can  a person who wants to learn enjoy comfort ?" 

bottom of page