top of page

הנחיות לקראת שיעור

  • מומלץ לא לאכול מזון כבד כ-3 שעות לפני השיעור/ התרגול, או מזון קל כשעתיים לפני השיעור.

  • הכניסה לסטודיו היא ברגליים יחפות בלבד, נא להשאיר את הנעליים ליד הכניסה על המדפים המיועדים לכך.

  • אין להכניס אוכל ושתייה לתוך חלל הסטודיו.

  • הקפידו להגיע לשיעור נקיים ובביגוד נקי. במיוחד הקפידו על כפות רגליים נקיות. בכניסה לסטודיו ניתן למצוא מגבונים לחים לצורך זה.

  • יידעו את המורה על כל בעיה רפואית.

  • נשים במחזור לא מתרגלות תנוחות מסויימות - אנא יידעו את המורה לפני השיעור אם אתן במחזור.

  • לפני תחילת השיעור נא לכבות או לשים על שקט טלפונים ניידים (לא על רטט). אין לדבר בטלפון הנייד בתוך חלל הסטודיו. 

bottom of page