מערכת שעות יולי-אוגוסט 2021 

 השיעורים הטיפוליים ישובו למערכת בחודש אוקטובר*
 

החל מ-16.8

עד אוגוסט

החל מ-24.8

Screen Shot 2020-11-08 at 20.21.58.png

"If you want comfort you should give up learning; If you desire to acquire learning you should abandon comfort. How can a person who wants comfort acquire learning? and how can  a person who wants to learn enjoy comfort ?"